Zajmujemy się szeroko rozumianą profesjonalną windykacją należności. Zakres naszych działań obejmuje zabezpieczanie wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, monitoring bieżących płatności naszych klientów, windykację „miękką” - polegająca na nakłanianiu dłużników do dobrowolnej spłaty zadłużenia, windykację „twardą” - polegająca na wykorzystaniu przewidzianych prawem środków umożliwiających przymusową windykację należności, a także współdziałanie z organami egzekucyjnymi na etapie postępowania egzekucyjnego.

Priorytetem podejmowanych przez nas działań jest szybkość postępowania oraz brak obciążenia finansowego naszych klientów kosztami procesu windykacji. W trosce o dobre relacje naszych klientów z ich kontrahentami, wszelkie działania podejmowane w celu odzyskania należnych im płatności, rozpoczynamy od negocjacji z dłużnikami. Nie pobieramy żadnych opłat od należności których nie uda się wyegzekwować z powodu niewypłacalności dłużnika bądź jego upadłości, ponieważ nasze wynagrodzenie stanowi prowizję od odzyskanych na rzecz naszego klienta kwot. W sprawach sądowych korzystamy z usług doświadczonej kancelarii prawnej, która również nie pobiera żadnego wynagrodzenia w chwili kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wynagrodzenie radcy prawnego obciąża wyłącznie dłużnika, albowiem jest od niego egzekwowane w pierwszej kolejności. Przy oddawaniu sprawy do sądu nasz klient uiszcza jedynie wymaganą przepisami prawa opłatę sądową, która również jest przerzucana na dłużnika i w całości od niego egzekwowana. Szybkość postępowania realizowana jest poprzez niezwłoczne podejmowanie przez nas działań zarówno sądowych jak i pozasądowych – wiemy, że w tej branży szybkość przedsięwzięć jest podstawą sukcesu. Dodatkowe świadczone przez nas usługi to zabezpieczanie płatności należności których termin wymagalności jeszcze nie nastąpił, bieżące monitorowanie wszystkich należności obsługiwanych przez nas podmiotów oraz przeprowadzanie wywiadu gospodarczego.
Adres biura we Wroc?awiu:
Ul. Czysta 2/1G
50-013 Wroc?aw

Adres siedziby firmy:
Ul. Wile?ska 30
48-304 Nysa
Tel. 71/3426013
Kom. 606667050

biuro@exseco.pl
www.exseco.pl